Whisky Saga profile #2 - Nils Johannessen (Daracha & NMWL)

Whisky Saga profile #2 - Nils Johannessen (Daracha & NMWL)

Nils Johannessen

Nils Johannessen

Utvalget av whisky tilgjengelig for kjøp i Norge vokser stadig. Dette kan vi i stor grad takke et lite knippe importører for, selvsagt kombinert med Vinmonopolets vilje til å satse mer på whisky som kategori. En av disse importørene er Daracha AS. De har holdt det gående siden 2005, men det var først i 2010 de virkelig bestemte seg for å satse på import av whisky. Men la oss ta det hele fra starten. For å grave i historien har jeg tatt en lengre prat med daglig leder i Daracha, Nils Johannessen.

Nils har lang fartstid innen Televerket (senere Telenor). Han har jobbet en mannsalder med telenett, IT og prosjektledelse. Han er bergenser, men jobben brakte ham rundt i landet. I Oslo hadde det seg slik at Nils kom i kontakt med Rolf Frydenberg, som drev et IT-firma. De to ble etter hvert venner og Rolf dro Nils med på møter i Norsk MaltWhiskyLag (stiftet i 1995) på slutten av 90-tallet.

Whiskyinteressen var nå virkelig vekket hos Nils, og det slo ham at det var behov for en whiskyklubb i Bergen også. Han ble dermed en av initiativtagerne til at NMWL Bergen så dagens lys 28. august 2000.

I 2004 fant de så ut at de måtte jo ha en egen, eksklusiv whisky for NMWL. Etter mye byråkrati, søknader, skjemaer og styr, endte de til slutt opp med NMWL Cask 001, en Linkwood 1989 15 YO. Gjengen som hadde vært involvert i dette lille eventyret, syntes det hadde vært veldig gøy og spennende, på tross av utfordringene. De ville gjøre dette igjen, men i mer ordnede former. Det ville være praktisk å ha et selskap, slik at tillatelser og slikt kunne anskaffes på mer permanent basis. Dermed ble Daracha opprettet i 2005. Bak selskapet sto seks personer med fartstid i NMWL i Bergen og Oslo; Nils Johannessen, Sigurd Belsnes, Terje Norevik (alle Bergen), Rolf Frydenberg, Per Løvlie og Geir Haug (alle Oslo).

Vårt første styremøte i Daracha var skikkelig stas. Det ble avholdt under Whisky Live Glasgow 2005. Det var gøy å kunne kalle det en tjenestereise og virkelig være i gang med selskapet.

Den første importavtalen fikk de med den uavhengige tapperen Creative Whisky Company (også startet i 2005). I 2007 inngikk de en avtale med BenRiach, som vel har vært deres største satsing og største suksess. En annen gjev avtale ble inngått i 2008 da de begynte å importere Adelphi sin uavhengige tapninger.

Først i 2008 kom utgivelsen av NMWL Cask 002, en Glen Garioch 1990 18 YO. Det tok altså tre år fra de startet opp til de hadde gjentatt det de opprinnelig satte seg fore – å utgi flere NMWL-tapninger.

Whisky Saga profile #2 - Nils Johannessen

Whisky Saga profile #2 - Nils Johannessen

Primus motor i selskapet de første årene var Per Løvlie. Nils minnes at det var både overraskende og tragisk da Per gikk bort så altfor tidlig i april 2010.

Aktiviteten i selskapet hadde vært liten de første årene. I 2009 tok vi inn totalt 10 kasser med whisky. Vi hadde begynt å diskutere hva vi ville med selskapet, skulle vi avvikle eller satse skikkelig. Da Per så tragisk gikk bort, ble denne diskusjonen brutalt fremskyndet. Vi besluttet oss for å satse.

Vi måtte da først komme oss inn på bestillingsutvalget, begynne å svare på anbud fra Vinmonopolet. Frem til da hadde vi kun tatt inn varer som kunne bli kjøpt på spesialbestilling.

Ved å være med på bestillingsutvalget, ble det enklere for kunder å bestille deres whisky. Daracha tok inn noen fine Adelphi single cask-utgivelser i 2010 som ble godt mottatt. Neste mål var dog å få varer inn i basisutvalget. Er whiskyen i basis- eller testutvalg, er Vinmonopolet avtalefestet til å kjøpe kasser i stedet for enkeltflasker. Dette gir både økt volum og lavere fraktkostnader – gode ting for den som vil gjøre butikk.

En av de største oppturene i min ‘whiskykarriere’, må være da vi begynte å vinne noen av de første anbudene vi svarte på, minnes Nils.

Et annet virkelig høydepunkt, må være da vi fikk være med hos Adelphi for å plukke ut hvilke fat som skulle inngå i Liddesdale Batch 5 (Bunnahabhain). Vi satt sammen med blant annet Charlie MacLean på den smakingen. En stor opplevelse!

I 2011 lyktes de med å få Amrut Fusion inn på basisutvalget, samt et par BenRiach på testutvalg. De inngikk i tillegg avtale med uavhengig tapper Alchemist. For å kunne satse videre, gjennomførte de også sin hittil eneste eksterne emisjon i 2011. De fikk da inn noen nye aksjonærer, og er nå 17 totalt.

Satsingen viste seg å gi resultater. Omsetningen i 2011 endte på det tredobbelte av 2010. Det påfølgende året ble omsetningen fire ganger større igjen. 2013 endte opp rundt 50 % over 2012, og det ser ut til at 2014 blir omtrent som 2013.

De har inngått flere nye, spennende avtaler de siste par årene; Svenska Eldvatten (2013), Samaroli (2013), Smögen (2014), Les Whiskies du Monde (2014), Wemyss Malts (2014), New World Whisky Distillery (2014).

Vi har tatt inn rundt 40 000 flasker siden oppstarten. Vi satser definitivt videre, og ønsker at det skal være gøy å drive med dette.

En veldig artig og spennende utvikling de siste par årene, er at vi har fått være med på hele prosessen hvor Adelphi har startet opp et splitter nytt destilleri på vestkysten av Skottland, Ardnamurchan. De kom i full drift i slutten av juli 2014, og skal bli spennende å følge i årene som kommer.

Etter hvert i samtalen kommer vi inn på whiskyens fremtid i Norge:

Trenden synes å være at det er noe nedgang for whisky totalt sett, men at maltwhisky-andelen er stigende. Vi tusler etter svenskene, hvor maltwhisky-andelen er på rundt 20 prosent! I Norge ligger vi på rundt halvparten av dette, og på verdensbasis utgjør maltwhisky rundt 8 prosent av whisky-totalen. Folk vil ha kvalitet fremfor kvantitet.

En sak som virkelig engasjerer Nils, er regelen om at vi i Norge ikke kan skjenke, selge eller omsette sprit med alkoholstyrke over 60 %:

Denne frustrerende 60 %-regelen må vi få kommet til livs. Loven og forarbeidene til loven sier det kan gis dispensasjon. Myndigheten til å gi dispensasjon, er delegert fra departementet til Helsedirektoratet. Daracha sendte inn søknad om dispensasjon i 2012, og saken er fremdeles ikke endelig avgjort!

Nå har vi fått støtte fra Pär Caldenby på Smögen Whisky i Sverige. Han er advokat og en god støtte. Han har anmerket at loven, slik den håndheves, også utgjør en handelshindring da den forhindrer salg i Norge av en vare som er lovlig produsert i Sverige.

Vi kunne sikkert fortsatt akkurat denne diskusjonen en god stund til. Det er mye god whisky som per i dag ikke kan innføres til Norge på grunn av denne regelen. Tiden får vise om Daracha når frem med sin søknad.

Vi takker Nils for praten.

Sláinte! - Thomas

Karuizawa 1984 29 YO Cask #7802 Cask by Cask

Karuizawa 1984 29 YO Cask #7802 Cask by Cask

The Glenlivet XXV

The Glenlivet XXV