Norsk whiskyforbund - noe er på gang

Idéen

Whiskyinteressen vokser stadig i vårt langstrakte land. Flere og flere av oss melder oss inn i en lokal whiskyklubb, dersom noe slikt finnes. Mange har nok også et ønske om å bli med i en klubb, men kjenner ikke til noen whiskyklubb nær der de bor. Andre igjen er med i en liten klubb, kanskje bare med en håndfull medlemmer, men ønsker seg mer faglig påfyll og nye opplevelser.

I Sverige har man siden 2003 hatt en nasjonal forening for whiskyklubber, Svenska Whiskyförbundet. De var kun en liten gruppe klubber som gikk sammen for ti år siden. I dag er de 189 klubber, med til sammen over 7800 medlemmer.

På bakgrunn av ovenstående, gikk tre norske whiskyklubber sammen tidlig i år for å undersøke om det kunne være en idé å opprette et Norsk whiskyforbund. De tre klubbene var:

  • Tunsberg Whiskylaug [De som arrangerer Tunsberg Whiskyfestival]
  • Stavanger maltwhiskyforening
  • Sandefjord Taste Of Whisky [STOW - klubben der jeg er med]

Formålet

Vi ble raskt enige om at dette måtte vi prøve å få til. Vi etablerte et interimstyre, og definerte et foreløpig formål for forbundet:

  • Etablere et NAV for erfarings- og informasjonsutveksling mellom alle norske whiskyklubber, mellom disse og destilleriene, importørene og andre med interesse innen feltet whisky.
  • Arrangere én årlig kongress, som selvsagt inkluderer whiskysmaking.
  • Formidle og tilby medlemsklubbene ulike opplæringstilbud, samt gi råd/tips ved whiskykulturelle reiser.
  • Være tilbringer av whiskyambassadører/foredragsholdere som medlemsklubber kan nyttiggjøre seg.
  • Fungere som inkubator for nye whiskyklubber, tilby støtte og råd ved oppstart.
  • Tilby eksklusive tapninger fra innkjøpte whiskyfat for medlemmene.

nw_logo_utkast

Dessuten må det sies at Norsk whiskyforbund er tenkt drevet svært nøkternt, med lave medlemsavgifter, lite byråkrati og mye dugnadsånd.

Vi begynte så å kontakte det vi kunne finne av whiskyklubber land og strand rundt. Her ble det en del detektivarbeid, for det er mange klubber som ikke har egen hjemmeside eller Facebook-side.

Det første møtet

Den 12. oktober 2013 kalte vi inn alle interesserte klubber til et slags "intensjonsmøte" for å sjekke nærmere om dette kunne være liv laga. Møtet ble holdt i Tønsberg, sammen med Tunsberg Whiskyfestival. Totalt ti klubber var representert på møtet, og ytterligere åtte klubber hadde på forhånd gitt sin tilslutning men uten å kunne delta fysisk. I tillegg fikk vi besøk av to representanter fra Svenska Whiskyförbundet.

whiskyklubber_nw2013

På møtet gikk vi gjennom våre planer så langt, og flertallet ble enige om at interimstyret skulle jobbe videre frem mot en formell stifelse av Norsk whiskyforbund våren 2014. Dermed får alle interesserte klubber anledning til å behandle eventuelt medlemskap på sine respektive årsmøter.

Møtet ble formelt avsluttet med at hele åtte klubber signerte et intensjonsbrev, hvor vi enes om å sammen jobbe mot å realisere Norsk whiskyforbund. Med de øvrige åtte klubber som allerede skriftlig hadde gitt sin støtte, er vi altså allerede oppe i 16 klubber som ønsker at dette skal bli realisert. Det er meget oppløftende.

Hele seansen den 12. oktober 2013 ble avsluttet med en fortreffelig whiskysmaking som Jon Bertelsen stod for. Her fikk vi smake fem forskjellige, utsøkte whiskyer.

jons_whisky

Hva skjer så videre

Hva skjer så videre? Vel, interimstyret jobber videre med å foredle idéen. Vedtekter skal endelig utformes, og flere klubber skal kontaktes. Derfor trenger vi hjelp til å spre budskapet:

Er du medlem av / kjenner til en whiskyklubb,  ta kontakt, så sender jeg nærmere informasjon om Norsk whiskyforbund. Bruk adressen post@whiskyforbundet.no.

Du kan etter hvert finne mer informasjon på http://www.whiskyforbundet.no/.

Stor takk til Jon Bertelsen for whiskysmakingen, og til Tunsberg Whiskylaug som stilte med lokaler for møtet.

Slàinte! - Thomas

Highland Park Ambassador's Choice 10 YO

Highland Park Cask Strength